Praktijkleren Nederland

Calculator

Controleer met onze calculator of u in aanmerking komt voor de subsidie Praktijkleren en bereken de hoogte van uw subsidie. Aan onze calculator kunnen geen rechten worden ontleend.

Per deelnemer kunt u maximaal € 2700,- ontvangen per schooljaar. Indien u minder dan een schooljaar begeleiding heeft gegeven, wordt dit naar rato berekend.

De extra subsidie (toeslag) is beschikbaar voor:

  • erkende leerbedrijven die een mbo bbl-leerplek aanbieden in de sectoren landbouw, horeca en recreatie (vanaf  2023-2024);

Deze sectoren kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen. Let op! Het bedrag van de extra subisdie is niet meegenomen in de calculator. 


1

Kies het opleidingsniveau.

De deelnemer volgt een VSO of PRO opleiding. De deelnemer volgt een entree-onderwijs. De deelnemer volgt een VMBO opleiding. De deelnemer volgt een MBO opleiding. De deelnemer volgt een HBO opleiding. De deelnemer is Promovendus/Toio.

Selecteer hieronder het opleidingsniveau. Alleen de getoonde opleidingsniveaus komen in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren

2

Bent u in de periode van de praktijkbegeleiding door SBB erkend als leerbedrijf?

Ja, u bent tijdens de periode erkend door SBB als leerbedrijf. Nee, u bent tijdens de periode niet erkend door SBB als leerbedrijf.

Selecteer hieronder Ja of Nee. U bent een erkend leerbedrijf als deze is toegekend door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

3

Geeft uw leerbedrijf praktijkbegeleiding aan de deelnemer?

Ja, uw leerbedrijf geeft praktijkbegeleiding aan de deelnemer. Nee, uw leerbedrijf geeft geen praktijkbegeleiding aan de deelnemer.

Selecteer hieronder Ja of Nee. De deelnemer wordt door uw leerbedrijf begeleid als u een praktijkleerovereenkomst hebt afgesloten met de deelnemer en de onderwijsinstelling. U komt alleen in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren wanneer uw leerbedrijf de deelnemer begeleidt.

4

Zit de deelnemer in zijn/haar laatste leerjaar?

Ja, de deelnemer zit in zijn/haar laatste leerjaar. Nee, de deelnemer zit niet in zijn/haar laatste leerjaar.

Selecteer hieronder Ja of Nee. Wanneer de deelnemer onderwijs volgt in het vso dient er sprake te zijn van een arbeidsmarktgerichte of vervolgonderwijs uitstroomprofiel. Het uitstroomprofiel dagbesteding komt niet in aanmerking.

5

Omvat de stage minimaal 16 klokuren per week en volgt de deelnemer minimaal één dag per week onderwijs?

Ja, de stage omvat minimaal 16 klokuren per week aan beroepspraktijkvorming. Nee, de stage omvat niet minimaal 16 klokuren per week aan beroepspraktijkvorming.

Selecteer hieronder Ja of Nee. De stage dient minimaal 16 klokuren per week te bevatten. Voor maximale subsidie zijn dit 640 klokuren per schooljaar.

2

Bent u in de periode van de praktijkbegeleiding door SBB erkend als leerbedrijf?

Ja, u bent tijdens de periode erkend door SBB als leerbedrijf. Nee, u bent tijdens de periode niet erkend door SBB als leerbedrijf.

Selecteer hieronder Ja of Nee. U bent een erkend leerbedrijf als deze is toegekend door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

3

Geeft uw leerbedrijf praktijkbegeleiding aan de deelnemer?

Ja, uw leerbedrijf geeft praktijkbegeleiding aan de deelnemer. Nee, uw leerbedrijf geeft geen praktijkbegeleiding aan de deelnemer.

Selecteer hieronder Ja of Nee. De deelnemer wordt door uw leerbedrijf begeleid als u een praktijkleerovereenkomst hebt afgesloten met de deelnemer en de onderwijsinstelling. U komt alleen in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren wanneer uw leerbedrijf de deelnemer begeleidt.

4

Omvat de stage minimaal 16 klokuren per week?

Ja, de stage omvat minimaal 16 klokuren per week. Nee, de stage omvat niet minimaal 16 klokuren per week.

Selecteer hieronder Ja of Nee. De stage dient minimaal 16 klokuren per week te bevatten. Voor maximale subsidie zijn dit 610 klokuren per schooljaar.

2

Bent u in de periode van de praktijkbegeleiding door SBB erkend als leerbedrijf?

Ja, u bent tijdens de periode erkend door SBB als leerbedrijf. Nee, u bent tijdens de periode niet erkend door SBB als leerbedrijf.

Selecteer hieronder Ja of Nee. U bent een erkend leerbedrijf als deze is toegekend door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

3

Geeft uw leerbedrijf praktijkbegeleiding aan de deelnemer?

Ja, uw leerbedrijf geeft praktijkbegeleiding aan de deelnemer. Nee, uw leerbedrijf geeft geen praktijkbegeleiding aan de deelnemer.

Selecteer hieronder Ja of Nee. De deelnemer wordt door uw leerbedrijf begeleid als u een praktijkleerovereenkomst hebt afgesloten met de deelnemer en de onderwijsinstelling. U komt alleen in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren wanneer uw leerbedrijf de deelnemer begeleidt.

4

Betreft het een basisberoepsgerichte leerweg (VMBO-basis) op niveau 1 of 2?

Ja, het betreft een basisberoepsgerichte leerweg (VMBO-basis). Nee, het betreft geen basisberoepsgerichte leerweg (VMBO-basis).

Selecteer hieronder Ja of Nee. Het basisberoepsgerichte leerweg (VMBO-basis) dient gericht te zijn op het behalen van de startkwalificatie, dit is op vmbo niveau 1 of vmbo niveau 2.

5

Volgt de deelnemer een leer-werktraject in het 3e of 4e leerjaar?

Ja, de deelnemer volgt een leer-werktraject. Nee, de deelnemer volgt geen leer-werktraject.

Selecteer hieronder Ja of Nee. Het 3e en 4e leerjaar van de vmbo opleiding is ingericht als leer-werktraject. U komt alleen in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren wanneer de deelnemer een leer-werktraject volgt.

6

Omvat de stage minimaal 16 klokuren per week en volgt de deelnemer minimaal één dag per week onderwijs?

Ja, de stage omvat minimaal 16 klokuren per week. Nee, de stage omvat niet minimaal 16 klokuren per week.

Selecteer hieronder Ja of Nee. De stage dient minimaal 16 klokuren per week te bevatten. Voor maximale subsidie zijn dit 640 klokuren per schooljaar.

2

Gaat het om een Beroeps Begeleidende Leerweg (MBO-BBL)?

Ja, het het gaat om Beroeps Begeleidende Leerweg (MBO-BBL). Nee, het het gaat niet om Beroeps Begeleidende Leerweg (MBO-BBL).

Selecteer hieronder Ja of Nee. U komt alleen in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren met een MBO-BBL opleiding. MBO-BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) komt dus niet in aanmerking.

3

Bent u in de periode van de praktijkbegeleiding door SBB erkend als leerbedrijf?

Ja, u bent tijdens de periode erkend door SBB als leerbedrijf. Nee, u bent tijdens de periode niet erkend door SBB als leerbedrijf.

Selecteer hieronder Ja of Nee. U bent een erkend leerbedrijf als deze is toegekend door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

4

Geeft uw leerbedrijf praktijkbegeleiding aan de deelnemer?

Ja, uw leerbedrijf geeft praktijkbegeleiding aan de deelnemer. Nee, uw leerbedrijf geeft geen praktijkbegeleiding aan de deelnemer.

Selecteer hieronder Ja of Nee. De deelnemer wordt door uw leerbedrijf begeleid als u een praktijkleerovereenkomst hebt afgesloten met de deelnemer en de onderwijsinstelling. U komt alleen in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren wanneer uw leerbedrijf de deelnemer begeleidt.

5

Omvat de stage minimaal 16 klokuren aan buitenschools praktijkgedeelte per week?

Ja, de stage omvat minimaal 16 klokuren aan buitenschools praktijkgedeelte per week. Nee, de stage omvat niet minimaal 16 klokuren aan buitenschools praktijkgedeelte per week.

Selecteer hieronder Ja of Nee. Voor maximale subsidie dient de stage minimaal 610 klokuren per schooljaar te bevatten en minimaal 200 begeleide onderwijsuren door de onderwijsinstelling.

6

Beschikt de opleiding over een CREBO-nummer?

Ja, de opleiding beschikt over een CREBO-nummer. NeeJa, de opleiding beschikt niet over een CREBO-nummer.

Selecteer hieronder Ja of Nee. Het CREBO-nummer staat voor opleidingen uit het Centraal Register Beroepsopleidingen. U komt alleen in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren wanneer de opleiding een CREBO-nummer heeft.

2

Geeft uw leerbedrijf praktijkbegeleiding aan de deelnemer?

Ja, uw leerbedrijf geeft praktijkbegeleiding aan de deelnemer. Nee, uw leerbedrijf geeft geen praktijkbegeleiding aan de deelnemer.

Selecteer hieronder Ja of Nee. De deelnemer wordt door uw leerbedrijf begeleid als u een praktijkleerovereenkomst hebt afgesloten met de deelnemer en de onderwijsinstelling. U komt alleen in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren wanneer uw leerbedrijf de deelnemer begeleidt.

3

Volgt de deelnemer een duale of deeltijd opleiding?

Ja, de deelnemer volgt een duale of deeltijd opleiding. Nee, de deelnemer volgt geen duale of deeltijd opleiding.

Selecteer hieronder Ja of Nee. U komt alleen in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren wanneer het een duale of deeltijd HBO opleiding is.

4

Betreft het een opleiding uit de sector Techniek, Landbouw & Natuurlijke omgeving, Gezondheidszorg of Gedrag & Maatschappij?

Ja, de opleiding is gericht op techniek, landbouw of natuurlijke omgeving. Nee, de opleiding is niet gericht op techniek, landbouw of natuurlijke omgeving.

Selecteer hieronder Ja of Nee.

5

Beschikt de opleiding over een CROHO-nummer?

Ja, de opleiding beschikt over een CROHO-nummer. Nee, de opleiding beschikt niet over een CROHO-nummer.

Selecteer hieronder Ja of Nee. Het CROHO-nummer staat voor opleidingen uit het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. U komt alleen in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren wanneer de opleiding een CROHO-nummer heeft.

2

Wordt het onderzoek/ontwerpopdracht minimaal 12 maanden uitgevoerd op grond van een arbeidsovereenkomst van minimaal 36 uur per week?

Ja, het onderzoek wordt uitgevoerd op grond van een arbeidsovereenkomst. Nee, het onderzoek wordt niet uitgevoerd op grond van een arbeidsovereenkomst.

Selecteer hieronder Ja of Nee. U komt alleen in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren wanneer uw organisatie een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten met de Promovendus/Toio.

3

Is deze overeenkomst afgesloten door u, de promovendus/TOIO en de universiteit?

Ja, deze overeenkomst is afgesloten door mij, de promovendus/toio en de universiteit. Nee, deze overeenkomst is niet afgesloten door mij, de promovendus/toio en de universiteit.

Selecteer hieronder Ja of Nee. U komt alleen in aanmerking voor de subsidie wanneer de overeenkomst is afgesloten door u, de promovendus/Toio en de kennisinstelling.

Ja, uw organisatie komt in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren

Bereken hoeveel subsidie u kunt ontvangen. Hiervoor vult u de start- en einddatum van de praktijkleerplaats in. De subsidieperiode is van tot en met .

U kunt voor deze een subsidie ontvangen van maximaal € voor .
?

Deze leerling komt helaas niet in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren.

Heeft u nog vragen? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Vragenlijst opnieuw invullen