Praktijkleren Nederland

Wanneer heb ik recht op subsidie Praktijkleren in de derde leerweg?

Om in aanmerking te komen voor subsidie Praktijkleren derde leerweg, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. 

  • De student is een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden.
  • De opleiding moet gericht zijn op het behalen van een volldig diploma, een certificaat of een praktijkverklaring.
  • U bent een erkend leerbedrijf. 
  • De opleiding is gestart in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
  • De opleiding moet zijn opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo).
  • U heeft een Praktijkleerovereenkomst die ondertekend is door de school, het leerbedrijf en de student. 
  • U beschikt over een urenverantwoording voor de student bij de beroepspraktijkvorming.
  • U beschikt over een BPV verklaring waaruit blijkt dat uw erkende leerbedrijf de student in het kader van de beroepspraktijkvorming heeft begeleid.
< Bekijk alle veelgestelde vragen