Praktijkleren Nederland

Voor welke opleidingen kan ik de subsidie aanvragen?

De subsidie Praktijkleren is beschikbaar voor de volgende opleidingsniveaus: VSO-PRO, VMBO, MBO, HBO en WO. 

 • VSO-PRO: Voorgezet speciaal onderwijs – Praktijkonderwijs. Het 4e leerjaar ofwel het laatste leerjaar is ingericht als stagetraject. Met ingang van schooljaar 2017-2018. Bij een VSO opleding komen alleen de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht en vervolgonderwijs in aanmerking.
 • Entree in VMBO: Het derde en vierde leerjaar is ingericht als stagetraject en komt in aanmerking. Met ingang van schooljaar 2017-2018.
   
 • VMBO:  Basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs die ingericht is als bedoeld in art 10b1 WVO. Gericht op het behalen van de startkwalificatie. VMBO niveau 2. Het 3e en 4e leerjaar van de opleiding is ingericht als leer- werktraject en komt in aanmerking.
   
 • MBO: Opleiding dient CREBO geaccrediteerd te zijn. BBL opleidingen in alle sectoren.
   
 • HBO: Opleiding dient CROHO geaccrediteerd te zijn. Duale & Deeltijd opleidingen in de sectoren: Techniek / Landbouw / Natuurlijke omgeving / Gezondheidszorg / Gedrag & Maatschappij. 
   
 • WO: Promovendi: onderzoek gericht op promotie.
   
 • Toio’s: opleiding gericht op titel PDEng.
< Bekijk alle veelgestelde vragen