Praktijkleren Nederland

Wat moet er in de aanvraag- en verantwoordingsadministratie praktijk- en werkleerplaatsen worden vastgelegd?

U dient te beschikken over de volgende verantwoordingsadministratie:

  • een getekende praktijkleerovereenkomst/leer-werkovereenkomst/overeenkomst.
  • een administratie waaruit de aanwezigheid en verzuimregistratie van de deelnemer blijkt
  • u moet kunnen aantonen dat de deelnemer daadwerkelijk begeleid is en waaruit de wijze blijkt waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot beroepsvorming is behaald.
     
< Bekijk alle veelgestelde vragen