Praktijkleren Nederland

Wat zijn de voorwaarden subsidie Praktijkleren?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u aan de volgende criteria voldoen:

  • Uw bedrijf moet erkend zijn als leerbedrijf (dit is alleen van toepassing bij vso-pro, vmbo en mbo);
  • U moet beschikken over een getekende praktijkleerovereenkomst over het desbetreffende schooljaar, getekend door onderwijsinstelling, werkgever en deelnemer;
  • U dient een administratie te voeren waaruit de aanwezigheidsregistratie van de leerling blijkt, zoals een uitdraai uit het digitaal tijdschijfsysteem, een presentielijst, dienstenroosters, logboeken, agenda's, excel overzicht;
  • U moet van een administratie van data en parafen zijn voorzien waarmee u de voortgang, begeleiding en wijze waarop het deel van de kwalificatie van de beroepsvorming, die gedurende de aanvraagperiode is behaald, aantoont. Zoals beoordelingen uit het BPV handboek en/of verslagen van evaluatie- en voortgangsgesprekken, afgetekend door de praktijkopleider van uw organisatie.
  • U moet beschikken over een kopie van het diploma wanneer de deelnemer voor het einde van het studiejaar de opleiding heeft afgerond.

Per opleidingsniveau zijn daarnaast nog specifieke voorwaarden verbonden. Controleer snel en eenvoudig met onze calculator of uw deelnemer voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie Praktijkleren.

< Bekijk alle veelgestelde vragen