Praktijkleren Nederland

Wat zijn de voorwaarden voor een deelnemer op HBO niveau?

De Subsidievoorwaarden voor HBO zijn:

  • Opleiding dient CROHO geaccrediteerd te zijn;
  • Duale of deeltijd opleiding Techniek / Landbouw / Natuurlijke omgeving / Gezondheidzorg / Gedrag & Maatschappij
  • Overeenkomst onderwijsinstelling, bedrijf en student;
  • Aanwezigheidsregistratie  / verzuimregistratie;
  • Administratie waaruit begeleiding blijkt;
  • Administratie waaruit blijkt hoe en welke kwaliteiten zijn behaald;
  • Minimaal 42 praktijkleerweken voor het maximale subsidiebedrag. Wanneer de deelnemer later begint, wordt het subsidiebedrag berekend naar rato (bij 21 weken is het 50% van het maximale subsidiebedrag);
  • Schoolperiode loopt van 1 september t/m 31 augustus.
     
< Bekijk alle veelgestelde vragen