Praktijkleren Nederland

Wat zijn de voorwaarden voor een deelnemer op VMBO niveau?

De Subsidievoorwaarden voor VMBO zijn:

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg:

 • Erkend leerbedrijf;
 • Basisberoepsgerichte leerweg (VMBO basis) in het voortgezet onderwijs die ingericht is als bedoeld in art 10b1 WVO. Gericht op het behalen van de startkwalificatie.
 • Het 3e en 4e leerjaar van de opleiding is ingericht als leer- werktraject en komt in aanmerking voor de subsidie;
 • Minimaal 640 klokuren en maximaal 1280 klokuren per schooljaar dient besteed te zijn aan het buitenschools praktijkgedeelte bij uw bedrijf of organisatie voor het maximale subsidiebedrag. Wanneer een deelnemer later in het schooljaar begint, geldt een stageomvang van minimaal 16 uur;
 • Praktijkleerovereenkomst;
 • Aanwezigheidsregistratie;
 • Administratie waaruit begeleiding blijkt;
 • Administratie waaruit blijkt hoe en welke leerdoelen zijn behaald;
 • Minimaal 40 weken begeleiding voor het maximale subsidiebedrag. Wanneer de deelnemer later begint, wordt het subsidiebedrag berekend op rato (bij 20 weken is het 50% van het maximale subsidiebedrag);
 • Schoolperiode loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

Entreeopleiding:

 • Erkend leerbedrijf;
 • De leerling een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgt die is ingericht als entreeopleiding als bedoeld in artikel 10b8 van de WVO en dat wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg, bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, van de WEB;
 • Praktijkleerovereenkomst;
 • Erkend leerbedrijf, de werkgever dient uiterlijk 15 september 2021 over een gunstige beoordeling te beschikken door de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven, bedoeld in artikel 7.2.10, tweede lid, van de WEB. Let op: verzoek beoordeling SBB dient uiterlijk voor de aanvang van de stage respectievelijk beroepspraktijkvorming bij de SBB zijn ingediend;
 • Aanwezigheidsregistratie;
 • Administratie waaruit begeleiding blijkt;
 • Administratie waaruit blijkt hoe en welke leerdoelen zijn behaald;
 • Minimaal 40 weken begeleiding voor het maximale subsidiebedrag. Wanneer de deelnemer later begint, wordt het subsidiebedrag berekend naar rato (bij 20 weken is het 50% van het maximale subsidiebedrag);
 • Schoolperiode loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

 

< Bekijk alle veelgestelde vragen