Praktijkleren Nederland

Hoeveel subsidie krijgt een leerbedrijf

Hoeveel subsidie kan ik als leerbedrijf krijgen via de subsidieregeling Praktijkleren?

Hoeveel subsidie u als leerbedrijf kunt krijgen als tegemoetkoming voor de begeleidingskosten, is afhankelijk van het aantal weken begeleiding. Het maximumbedrag wat u kunt ontvangen is €2.700,-  per deelnemer per schooljaar.

Leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen de komende vijf jaar, met ingang van het studiejaar 2021/2022, een extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van bbl-leerplekken. Minister Van Engelshoven (OCW) investeert hiervoor € 10,6 miljoen extra in de Subsidieregeling praktijkleren.

Via de calculator kunt u de hoogte van het subsidiebedrag berekenen die u als leerbedrijf kunt ontvangen voor het schooljaar 2021-2022. Let op! De extra subsidie voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie is hier niet in meegenomen!

Bereken het subsidiebedrag