Praktijkleren Nederland

Subsidie BBL 2020-2021

Vanaf wanneer kan ik subsidie aanvragen voor een BBL leerling?

De aanvragen worden ingediend bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De aanvraagperiode voor het schooljaar 2021/2022 start op 3 juni 2022 tot en met 16 september 2022 (tot 17:00).

Praktijkleren Nederland kan voor u de subsidieaanvraag indienen en biedt u maximale ondersteuning bij de verantwoording. Het gehele jaar kunt u uw organisatie bij ons aanmelden. U kunt er tijdig voor zorgen dat alles compleet is zoals de gegevens van de BBL leerling en documentatie zoals de praktijkleerovereenkomst en verantwoordingsdocumenten. U kunt de aanwezigheidsregistratie bewerken tot de huidige datum. Zo krijgt u realtime inzicht in de gerealiseerde subsidie. Wanneer de stageperiode van de desbetreffende deelnemer ten einde is gelopen, kunt u de laatste gegevens aanleveren.

Meld uw organisatie aan