Praktijkleren Nederland

Subsidie Praktijkleren voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden van de subsidie Praktijkleren?

Er zijn verschillende voorwaarden waar een organisatie aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie Praktijkleren. Per opleidingsniveau zijn er specifieke voorwaarden omtrent de subsidieregeling. Deze voorwaarden hebben we hier voor u opgesomd.

  • De organisatie moet een Erkend Leerbedrijf zijn. Dit is een titel toegekend door het SBB (Stichting samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Dit is echter niet een vereiste bij HBO of WO deelnemers.
  • Er moet een getekende praktijkleerovereenkomst / leer-werkovereenkomst / overeenkomst / stageovereenkomst zijn.
  • De organisatie dient een aanwezigheidsregistratie van de leerling te hebben
  • Er dient documentatie te zijn waaruit blijkt dat een deelnemer daadwerkelijk begeleid is. Denk hierbij aan een BPV handboek of evaluatieverslagen.

Via onze calculator kunt u snel en eenvoudig bekijken of uw deelnemers voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie Praktijkleren.

Bekijk of u in aanmerking komt voor de subsidie Praktijkleren