Praktijkleren Nederland

Subsidie Praktijkleren 2023-2024 - Simpel & snel digitaal aanvragen

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een deelnemer. Per praktijk- of werkleerplaats deelnemer kunt u maximaal € 2.700,- subsidie ontvangen per schooljaar. Met behulp van de subsidie Praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de subsidieregeling uit.

Extra subsidie mbo bbl-leerplek sectoren landbouw, horeca en recreatie

De subsidieregeling Praktijkleren wordt in de studiejaar 2023-2024 uitgebreid met een extra compartiment. De extra subsidie is vanaf studiejaar 2023-2024 uitsluitend beschikbaar voor erkende leerbedrijven die een mbo bbl-leerplek aanbieden in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Deze sectoren kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren extra subsidie aanvragen. 

Lees meer over deze extra subsidie

Voorwaarden subsidie Praktijkleren 2023 – 2024

De subsidie Praktijkleren wordt door het Rijk verstrekt aan (erkende) leerbedrijven die een praktijk- en werkleerplaats beschikbaar stellen ten behoeve van deelnemers met de volgende opleidingsniveaus:

  • Laatste schooljaar Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) en Praktijkonderwijs (pro)
  • VMBO-2 en Entree Opleiding
  • MBO-BBL 
  • Derde leerweg 
  • Duale en Deeltijd  – HBO opleidingen Techniek / Landbouw / Natuurlijke omgeving / Gezondheidszorg / Gedrag & Maatschappij
  • Promovendi en Toio's

De subsidievoorwaarden per opleidingsniveau vindt u bij onze veelgestelde vragen. Daarnaast dient u aan administratieve vereisten te voldoen:

  • een door alle partijen getekende praktijkleerovereenkomst
  • een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer
  • een administratie waaruit de begeleiding blijkt (bijv.onderdelen uit het BPV handboek en/of verslagen van evaluatie- en voortgangsgesprekken) 
  • een kopie van het diploma wanneer de deelnemer voor het einde van het studiejaar de opleiding heeft afgerond

Hoogte subsidie Praktijkleren berekenen

U kan eenvoudig via onze calculator controleren of u in aanmerking komt voor de subsidie Prakijkleren en de hoogte van uw subsidie berekenen.

Bereken uw subsidie Praktijkleren

Praktijkleren Nederland  

Praktijkleren Nederland biedt maximale ondersteuning aan leerbedrijven bij de subsidieaanvraag Praktijkleren door middel van een innovatieve applicatie.  Voor onze diensten betaalt u vooraf € 185,- per deelnemer   (6,9 % bij het maximale subsidiebedrag) of achteraf 10% van de gerealiseerde subsidie op basis van No cure No Pay. Lees meer over onze dienstverlening op de pagina subsidie Praktijkleren aanvragen.